Vragen

Sessies, workshops en opleidingen

Welke problemen kunnen door familieopstellingen worden opgelost?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over terugkerende angsten, verslaving, stoppen met roken/drinken/gamen, moeite om relaties buiten je echtelijke relatie goed te houden, relaties met een partner, patronen die steeds terugkomen, vragen over je eigen leven, ruzies, stress, ongemak. onzekerheid, twijfel over de te nemen route, opvoedingsproblemen, omgaan met moeilijkheden, zoals ziektes, problemen tussen broers en zussen, ouders , kinderen of andere personen in de familie, overspannenheid, somberheid, moeite met verandering, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in prive- of werksituatie. Alle problemen dus die je in het hier en nu tegenkomt en verstikkingen, blokkades en angsten weergeven. Datgene wat je tegenhoudt,  je angst,  je dilemma of depressie.

Voorbeelden van vragen die wij in sessies en workshops krijgen zijn:

Ik ben erg verlegen als ik onder de mensen ben en word rood en warm als ik iets zeggen moet.  Eigenlijk  durf ik me steeds minder te vertonen in groepen, hier zijn is een hele stap. Ik schaam me kapot. Waarom overkomt me dit?

Er is een collega waar ik een conflict mee heb; hij weet het altijd beter en  loopt er de kantjes van af.  En ik me maar rot werken. Ik probeer hem zoveel mogelijk te vermijden. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Ik weet eigenlijk niet wat er met me aan de hand is. Ik ben lusteloos, heb geen zin om iets te doen .Ik snap er niks van want ik heb een mooi gezin, prachtig huis, interessant werk en leuke vrienden. Maar toch voel ik me diep van binnen ongelukkig. Eigenlijk m’n hele leven al. Ik heb van alles gedaan om daarmee om te gaan, maar de leegte die ik voel, gaat niet weg. Wat is er met me aan de hand?

Ik kan mijn dochter niet in de hand houden. Ze is aan het puberen en ik heb geen controle meer over haar, wat moet ik doen?

Mijn huwelijk is een verstandshuwelijk geworden. Ik denk er al tijden aan om te scheiden, maar durf de onzekerheid niet aan te gaan. Ik durf geen stappen te zetten. Wat moet ik doen?

Bij enige tegenslag raak ik volledig de weg kwijt en krijg ik paniekaanvallen; er hoeft maar dit te gebeuren en ik wordt onzeker en angstig. Ik kan hier niet meer mee omgaan en het houdt me erg tegen. Ik ben ten einde raad en weet het niet meer. Wat is er met mij aan de hand?

Ik zit al tijden thuis met een burn-out. Mijn werkgever vraagt me of ik terug naar het werk kom, maar ik vind dat ik er nog niet klaar voor ben. Ik zie als een berg op tegen me weer naar mijn werk te moeten slepen. Er is niets veranderd, ik ben er nog niet klaar mee en ben erg moe. Hoe moet dit nu?

Hoe weet ik of familieopstellingen geschikt voor mij is?

Familieopstellingen werken het best voor problemen die je al langer bij je draagt, zogenaamde levensvragen.  Vaak heb je hier al van alles zelf aan gedaan, maar je komt er toch niet veel verder mee. Het heeft voor deze vragen weinig zin om heel hard te werken aan jezelf en dit heeft vaak ook geen langdurig effect. Opstellingen kunnen voor dat soort problemen uitkomsten bieden.

Hoe weet ik dat mijn privacy gewaarborgd is?

In een indivuele sessie werken wij altijd op basis van vertrouwelijkheid. In een workshop spreken we met alle workshopleden af dat wat binnen de workshop gezegd wordt binnen de workshop blijft. We garanderen hiermee een privacy waarborgende omgeving. De issues die besproken worden hebben altijd het respect van de workshopleden. Onze ervaring is dat iedereen zich hieraan houdt.

Wat is beter voor mij een individuele sessie of een workshop?

Een individuele sessie is beter als je liever niet in een groep werkt of meteen geholpen wilt worden.  We raden je aan een individuele sessie te doen als je vraag een thema betreft dat voor jou te  gevoelig en delicaat is, dat je er niet graag over praat met anderen. Daarnaast geeft een indivuele sessie een zo ver mogelijk eenduidig inzicht in je familiesysteem en issues hierbij. Eenduidigheid omdat je zelf iedere representant doorvoelt.
Een workshop geeft je enerzijds inzicht in je eigen vraag, vervolgens de mogelijkheid om middels het zijn van representant andere inzichten te verkrijgen en als laatste door het zien van andere opstellingen de mogelijkheid om meer systemisch waarnemen en denken te leren.
Aan jou de keuze wat beter bij je past.

Wat gebeurt er tijdens een familieopstellingen workshop?

Een workshop begint met een sharing. In de sharing geeft iedereen aan hoe ze erbij zitten en wat hun intentie voor de workshop is.
Vervolgens hebben de aanwezigen de mogelijkheid om een vraag in te brengen.  Er vinden een aantal opstellingen plaats die allereerst inzicht geven aan de vraagsteller en zeker ook aan de representanten. De workshop eindigt met een kort nagesprek waarbij de intenties van het begin de revue passeren.

Moet de persoon met wie ik een probleem heb ook naar de opstelling komen?

Nee, dit raden we zelfs af. Bij een opstelling plaats je intuïtief representanten of hulpmiddelen voor jezelf en voor andere personen  in de ruimte. Het wordt dus een 3-D weergave  van je innerlijke beeld.

In dit geval vraag je een representant voor de persoon waarmee je een probleem hebt. De ruimte moet veilig zijn voor jou en hierbij lijkt het ons van belang dat de daadwerkelijke persoonwaarmee je een probleem hebt niet aanwezig is. De opstelling heeft overigens geen nadelige gevolgen voor de andere persoon. We werken met jou om jou inzicht in je probleem te geven en je mogelijk een oplossing te verschaffen ervoor.

Ik ken mijn ouders niet, want ik ben geadopteerd. Kan ik een opstelling doen?

Jazeker kan je dan een familieopstelling doen. Bij een familieopstelling hoeft niemand van je familie aanwezig te zijn ook niet als je geadopteerd bent. Dit is zelfs niet gebruikelijk.  Iemand anders kan representant zijn voor je natuurlijke ouders. Het is fascinerend om te merken dat de representanten vanzelf toegang krijgen tot het veld en de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van bijvoorbeeld je natuurlijke ouders.

Ik weet niet wie mijn vader is. Kan ik toch een familieopstelling doen?

Jazeker kan je dan een familieopstelling doen. Bij een familieopstelling hoeft niemand van je familie aanwezig te zijn. Dit is zelfs niet gebruikelijk.

Heel iemand anders kan representant zijn voor je vader. Het is fascinerend om te merken dat de representanten vanzelf toegang krijgen tot het veld en de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren.

Kan ik ook iemand anders probleem opstellen?

Een kenmerk van levensvragen waar een opstelling kan helpen is dat het vragen zijn die te maken hebben met jouw leven. Vaak ligt de wortel van het probleem ergens anders, maar jouw vraag opent het systeem. Het is niet wenselijk en gaat over onze grens heen om een probleem van iemand anders op te stellen. Jij kunt het probleem van een ander niet oplossen, en wij ook niet. De ander is zelf zeer welkom voor een opstelling.

Wat betekent het precies om als representant mee te doen?

Als representant sta je open om de opstelling “in te gaan”. Je bent onderdeel van een groep mensen binnen een workshop of opleiding en de vraagsteller kan jou vragen om voor iemand uit zijn/haar familie te gaan staan.

Je mag te allen tijde een representantenplek weigeren. Van belang is dat je goed voelt wat er bij jezelf gebeurt wanneer gevraagd wordt de opstelling “in te gaan”.

Naar onze ervaring wordt het zijn van een representant in een opstelling vaak als bijzonder ervaren omdat het vaak ook echt iets in jezelf raakt en in beweging brengt.

Hoe weet je als representant wat je moet doen?

Als representant hoef je eigenlijk niets te doen. Hoe minder hoe beter. Het enige wat we sommige representanten aanraden die niet snel voelen is om helemaal nergens aan proberen te denken. Naar onze ervaring krijgen representanten dan als vanzelf toegang tot het veld en de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren.

Ik wil alleen komen kijken tijdens een workshop. Kan dat?

Natuurlijk kan dat. Iedereen is welkom om alleen te komen kijken. Van belang is tijdens de opstelling goed te blijven voelen of het bij kijken blijft.

Alleen al kijken naar een 3-D weergave van iemand anders zijn familie wordt als indrukwekkend ervaren.

Kun je familieopstellingen samen met andere vormen van therapie doen?

Familieopstellingen kunnen goed met andere vormen van therapie gebezigd worden. Familieopstellingen geven inzicht in diepe levensvragen. Het verwerken hiervan kan zeker samen gaan met andere therapieën. Ook de formulering van de juiste vraag voor een familieopstelling kan gepaard gaan met therapieën om te komen tot de juiste innerlijke houding.

Werken familieopstellingen ook als je er niet in gelooft?

Tijdens een familieopstelling hoeft niets te worden (na)gespeeld, geïnstrueerd, en tijdens een opstelling wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van talige communicatie.

Als je er niet in gelooft, laat je gewoon verrassen zonder oordeel. Alleen al een 3-d opstelling van een familiesysteem zoals het nu is kan al interessante inzichten geven.

Kunnen familieopstellingen helpen bij relatie problemen?

Familieopstellingen zijn zeer geschikt om verder inzicht te geven in relatieproblemen. Wij doen workshops voor partners en zijn gespecialiseerd op dit gebied. Familieopstellingen-helpen-bij-relatie-problemen

Een familie opstelling legt de onbewuste verbindingen in je leven bloot. Hoe jij jij werd, waar je zelf problemen mee hebt, waar je in je kracht staat en waarom je steeds dezelfde problemen tegenkomt.

Relatieproblemen kunnen een gevolg zijn van hoe jouw systeem en het systeem van je partner elkaar raken. Inzicht in beide systemen en doorzien waar de kern van de relatieproblemen zitten kan een relatie nieuw leven in blazen!

Kun je een opstellingen twee keer doen?

We raden af om kort na elkaar twee keer dezelfde vraag te stellen. Als je voor een vraag een familieopstelling gedaan hebt dienen de inzichten hieruit te rijpen. Bij sommige opstellingen en de inzichten eruit, valt het kwartje pas na een tijdje, bij andere is meteen na de opstelling of kort erna het inzicht omgezet tot acceptatie in het hier en nu. Een tweede keer dezelfde vraag stellen kan dit proces verstoren. Als het goed is ben je ook in een andere modus gekomen na de eerste keer. Een verdiepende of andere vraag stellen is natuurlijk wel mogelijk als die naar de voorgrond komt in het hier en nu.

Werkt familieopstellingen op de korte termijn of op de lange termijn?

Op de korte termijn kunnen opstellingen inzichten geven over je systeem en hoe hier mee om te gaan. Op de lange termijn is de doorwerking van een familieopstelling groter. Voortdurend worden de inzichten verwezenlijkt, en langzaam wordt het leven gekanteld in positieve zin.

Hoe kan ik het merken als een opstelling resultaat heeft?

Soms merk je dit door lichamelijke veranderingen. Je gaat sterker staan, je voelt je lekkerder, je voelt je ruimer. Soms is het meer geestelijke rust of geestelijke ontspanning. Vaak is het allebei.

Wanneer moet ik juist geen opstelling doen?

Een opstelling is bij onze Academie de methode om een klantvraag te beantwoorden die iemand in het hier en nu echt bezighoudt. Deze kan te maken hebben met jezelf, werk, relaties en gezondheid. Een opstelling is bij uitstek niet geschikt om te testen of de methode wel werkt. Je dient dus een echte vraag te hebben om een opstelling te ontvangen.

Kun je een opstelling doen als je zwanger bent?

Wij vinden dat je als zwangere vrouw goed een opstelling kan ervaren. Tijdens een opstelling wordt de levensenergie ervaren en de ervaring leert dat dit voor een niet-zwangere of zwangere vrouw een bijzondere ervaring is.

Zijn familieopstellingen geschikt voor kinderen?

Onderdelen van een familieopstelling zijn geschikt voor kinderen. Je kunt kinderen in een ruimte plaatsen en vragen wat ze voelen. Kinderen zijn vaak meer intuitief dan volwassenen. Je zult verrassende antwoorden krijgen.

Kinderen hebben vaak nog niet echt een impliciete vraag, dus werken met kinderen raden wij vooral aan om te doen met blinde opstellingen. Daar hebben we ervaring mee. Wij gebruiken deze methode voor onze eigen kinderen! Je kunt dus zeker opstellingen doen met kinderen, maar je moet je wel bij hun belevingswereld aansluiten.

Wat gebeurt er na een opstelling?

De opstelling heeft getoond welke issues er waren en dit heeft tot inzichten geleid. Het is niet de bedoeling de opstelling te analyseren, omdat je hoofd er soms niet bij kan wat er gebeurd is.

Wij raden aan in het nagesprek alleen te bespreken wat echt besproken moet worden en de inzichten uit de opstelling te laten bezinken en rijpen.

Comments
 1. Yvonne zegt:

  Ik heb mij net ingeschreven voor de dag systhemisch coachen van 6 juli, maar er staat zaterdag 6 juli, terwijl het zaterdag 8 juli is. Datum klopt niet. Op 8 juli kan ik niet, dan vier ik mijn verjaardag. Kunnen we even bellen? Heel graag!

  Yvonne

 2. Peter Snippe zegt:

  Geachte lezer,
  Ik heb een ticket gekocht voor het symposium op de 17e, waar ik graag bij wil zijn. Alleen heb gisteren gehoord dat ik, onverwachts op de 17e moet werken. Ik vraag mij af hoe we hiervoor samen een oplossing kunnen vinden.
  Het betreft bestelling 17513.
  Ik hoor graag van u,

  Met een vriendelijke groet,
  Peter Snippe

 3. Nelleke zegt:

  wordt de Dagworkshop ‘Familieopstellingen” met Geert Graveland nogmaals gegeven? Uitgerekend 12 mei kan ik niet……de dag lijkt op mijn lijf geschreven…….

 4. Lydia Looije zegt:

  Hallo lieve mensen,
  Ik zou me graag opgeven samen met mijn partner, voor de relatiedriedaagse van november. Graag wil ik weten of dat nog kan en of daar nog iets voor nodig is aan gesprek of iets dergelijks… het voelt voor mij heel gek, niet prettig om vanuit het niets geld over te moeten maken zonder eerst contact te hebben gehad met jullie. Voor nu een hartelijke groet, Lydia Looije

 5. Joke zegt:

  Ik zou graag de gereserveerde workshop op 1 oktober 2016 i n Amsterdam willen annuleren of doorschuiven naar n andere datum ivm gebeuren in familie.
  Kan dit?
  groet Joke

 6. jirina tjepkema zegt:

  Goedemorgen, ik heb een dochter van 14 jaar en zij wordt in haar leven keer op keer buitengesloten. Zij zit nu op haar derde school en weer gebeurt het. Het kost haar zolangzamerhand al haar krachten om ‘door te zetten’, het leven aan te blijven gaan en te vertrouwen. Zou het voor haar een idee zijn om een familieopstelling te doen? Hartelijke groet, Jirina

 7. Alexandra zegt:

  Ik heb in september een workshop bij Hylke gevolgd en ik was nieuwsgierig naar de gratis download die hier en daar werd/wordt aangeboden om zelf aan de slag te gaan met opstellingen. Ik heb het al een paar keer geprobeerd maar de link werk niet. Vandaar toch maar een mailtje met de vraag of het handboek nog beschikbaar is?
  Ik hoor het graag!

  Lieve groet,
  Alexandra

 8. Koko-pelli zegt:

  Goedemiddag, kan ik bij u ook de boeken tegen inkoop aanvragen? Ik heb een winkel en verkoop de boeken van bv Hellinger.
  BTW nlo88198339B01
  Hartegroet Geerthe

 9. Hannah van den Bosch zegt:

  Ik heb een vraag over de familieopstellingen van 10 juni. Ik heb een vraag hoe om te gaan met de boosheid van mijn dochter (45 jaar)naar mij als haar moeder (71 jaar). Past dat op deze ochtend? En natuurlijk ook: is er nog ruimte?
  Hartelijke groet,
  Hannah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe to our mailing list

* indicates required Emailadres * Voornaam *