Al sinds de oude Grieken leven wij in wereld, waarbij het dualisme dat een scheiding aanbrengt tussen het geestelijke en materiële, de boventoon voert. De scheiding tussen lichaam en ziel. Deze scheiding tussen materiële zaken en zielvolle zaken is de kern van ons probleem met bevlogenheid in organisaties.

lichaam en geest

Rene Decartes formuleerde in zijn tijd dan ook precies wat nodig was om deze scheiding tussen tussen materiële zaken en geestelijke zaken nog meer door te zetten. In die tijd had de opkomende bourgeoisie, die verwikkelt was in een strijd om de macht veel baat bij deze scheiding. Zij konden zich dan gaan ontwikkelen als machthebbers in de wetenschap en de politiek. Voorheen lag alle macht bij de koningen, nobelen en de kerk. Nu had de wetenschap het recht verworven om het dode lichaam te onderzoeken bijvoorbeeld. Ook de scheiding tussen kerk en staat, tussen bestuur en ziel, bracht meer mogelijkheden voor de gewone burger om zelf zijn leven te bepalen.

Nu leven we in een tijd waarbij we ook voor het eerst zelf leren over onze ziel te beschikken. Wij worden niet meer gedwongen om te geloven. Wij mogen nu helemaal zelf onze inspiratie vorm geven. Waar voorheen de wereld enkele verlichte mensen kenden naderen we nu een tijdperk waarbij vele mensen zelf verlichting kunnen bereiken. Dat betekent dat ze de wijze leraren uit het verleden niet klakkeloos te hoven volgen maar in zichzelf die wijsheid leren vinden.

Het christelijke wereldbeeld met een God, die onze aarde voor ons geschapen had, heeft ons veel gebracht samen met de bovenstaande scheiding. We leerden volledig gebruik maken van de mogelijkheden om de fysieke ruimte te reorganiseren. We zijn dan kampioenen in de reorganisatie. We hebben wel te maken met ecologische, medische/ethische, spiritueel/psychologische armoede. De schaduw van een tijdperk waarbij we eerst de ziel uit alles hebben gehaald en vervolgens zelfs geen god meer, zoals Nietsche mooi zei: God is dood. Dit heeft ons veel opgeleverd en nu om een volgende ontwikkelingsstap te maken kunnen we verder door opnieuw de ziel toe te laten. En eigen verantwoordelijkheid terugnemen over het weer creëren van God, eenheid, verbinding, liefde. Dit durven zien, daar is moed voor nodig.

Gerelateerde Berichten

GRATIS videotraining 'Geld Verdienen met je Roeping'

Vind je roeping! Leef je passie. En durf daarmee ook genoeg geld te ontvangen

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

GRATIS webinar ‘Geld Verdienen met je Roeping’

Vind je roeping! Leef je passie. En durf daarmee ook genoeg geld te ontvangen 

You have Successfully Subscribed!

Online videocursus 'Intuïtief Systemisch Coachen' met Hylke Bonnema

Ontdek hoe je kunt vertrouwen op je intuïtie en bij jezelf kunt blijven

en je gevoel kunt inzetten in coaching

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

GRATIS videotraining 'Stress'

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

GRATIS videotraining 'Burn out'

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

GRATIS videotraining 'Depressie'

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

GRATIS videotraining 'Leef de Liefde'

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

De 'LEEF' Challenge

De LEEF! Challenge gaat over leren voelen: van vernauwende denk- en gedragspatronen naar luisteren naar je gevoel en vertrouwen op je intuïtie. 

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

THUISGIDS OPSTELLINGEN

 

Ervaar thuis de kracht van intuïtief systemisch coachen

en maak een doorbraak in werk, liefde en leven

Je krijgt een mail met daarin een link om het handboek te downloaden

Online videocursus 'Intuïtief Systemisch Coachen' met Hylke Bonnema

Ontdek hoe je kunt vertrouwen op je intuïtie en bij jezelf kunt blijven

en je gevoel kunt inzetten in coaching

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

HANDBOEK HET NIEUWE OPSTELLEN

‘Zet zelf je eerste stap op weg naar een doorbraak met opstellingen’

 

Je krijgt een mail met daarin een link om het handboek te downloaden