Bert Hellinger

Bert Hellinger – de grondlegger van familieopstellingen

Wij zijn Bert Hellinger dankbaar voor zijn moed om ons verder te brengen, zonder van te voren te weten waarheen. Deze phenomenologische basishouding leert ons om te blijven bij wat er is, zonder dat we vanuit een theoretisch referentiekader de werkelijkheid proberen te toetsen. Het leert ons het hier en nu te voelen en waar te nemen en zo de diepere beweging van het leven te volgen.

Bert Hellinger

Bert Hellinger heeft de gave om goed en slecht te verzoenen en hierdoor werkelijk vrede te brengen. Zijn vernieuwende inzichten over de functie van het geweten en de orde van de liefde zijn inspirerend. Hij heeft een nuchtere doch diepe spiritualiteit houding, en een diepe liefde voor het leven, gewoon zoals het is.

Het ontstaan van familieopstellingen

Bert Hellinger heeft in zijn jonge jaren de oorlog meegemaakt, al was hij door zijn katholieke ouders behoed voor de nazi’s. Toch moest ook hij uiteindelijk in dienst. Na de oorlog is hij priester geworden en heeft hij jarenlang gewerkt als schoolhoofd in Zuid-Afrika bij de Zulus. Hier zag hij al dat de katholieke mis en de Zulu rituelen veel overeenkomsten hadden. Hier is zijn pad van zelfonderzoek begonnen met o.a dialoog met groepen.

Na zijn uittreden rond zijn 50ste, heeft hij nog vele methoden en leraren ontmoet en onderzocht, waaronder de psychoanalyse, primal scream, Virgina Satir’s ‘family sculpting’, NLP, Erickson en nog veel meer. Hieruit ontstond uit zijn werk met groepen, de opstellingen methodiek. Het ging toen nog alleen over familieopstellingen. In 1998 deed Bert voor het eerst een opstelling met Gunthard Weber over zijn organisatie, dit was de geboorte van organisatieopstellingen.

Bert is over de 90 en er is een groep bezig hem voor te dragen voor de Nobelprijs voor de vrede. Meer informatie over Bert Hellinger en zijn werk vind je op www.hellinger.com