Het nieuwe familieopstellen

Geschiedenis van Familieopstellingen volgens Bert Hellinger

Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen. Na jaren als priester en schoolhoofd te hebben gewerkt in Zuid Afrika is hij zich gaan richten op het menselijke bewustzijn en de ontwikkeling daarvan.  Familieopstellingen zijn ontstaan in zijn werk met groepen. Bij familieopstellingen is er sprake van een veld, wat als het ware geleid wordt door een onzichtbare kracht.  Het openstaan om je te laten leiden samen met zijn eigenwijze houding om zijn eigen waarneming als uitgangspunt brachten hem verder in de ontwikkeling van dit werk. Als we kijken naar de ontwikkeling van familieopstellingen de laatste 25 jaar, dan zie je duidelijk drie verschillende fasen.

Het nieuwe familieopstellen volgens Bert Hellinger

Het is een grote beweging van therapie via levenskunst naar het meer geestelijke.

De ontwikkeling van Hellinger’s bijzondere manier van familieopstellingen doen

De eerste fase kenmerkte zich door een actieve opsteller die zelf therapeutisch knutselde met de representanten om het goed te maken. De opsteller veelal met een therapeutische bagage probeerde het zo te ordenen dat het goed voelde voor de client. Hierbij liet de opsteller zich natuurlijk ook leiden door het veld, al was de opsteller zelf ook (te) hard aan het werk om het goed te doen voor de client. Bert Hellinger zegt hier later over dat juist dit te harde werken en het zelf goed proberen te doen ervoor zorgde dat je niet meer echt in contact stond met het veld. Het ging erom dat we echt niet meer wilden dan wat het veld ons liet zien of de client bereid was toe te laten.

Echt volgen wat de ziel ons laat zien, de ontdekking van de beweging van de ziel in familieopstellingen

De tweede fase van het zielvolle in Hellinger zijn Familieopstellingen

De tweede fase bestond dan ook uit representanten die zelf hun beweging konden en mochten volgen. Dit kwam onder andere ook doordat Bert nu zelf vooral met collega opstellers werkte in zijn eigen groepen. Deze collega’s hadden zelf de vaardigheid om het veld toe te laten in lichaamswaarneming, waardoor Bert ze nu zelf kon laten bewegen, de geboorte van de beweging van de ziel was een feit. De representanten mochten als het ware zichzelf laten leiden door het veld. En hierbij kwamen al minder interventies aan bod.  Bovendien bewoog het beter dan we soms konden bedenken. Sterker nog de opstellingen lieten nog beter zien wat er op het zielvolle plaats vond.

Het nieuwe familieopstellen volgens Bert Hellinger

Hier bracht Bert meer representanten in en liet hij ook los het te willen begrijpen met zijn ‘mind’. Deze fundamentele stap bracht hem dichter bij het geestelijke. We brachten meer representanten in en lieten los dat we een interventie moesten doen of dat wij zouden weten wat een goede orde zou zijn of wat nu goed zou zijn voor de client. We vertrouwen op de stroom van het het veld en op de kracht die het leidt. Deze geestelijke beweging hield bovendien in dat het lerende onderscheid tussen opsteller en client in de openbaring van het veld wegviel. We waren gezamenlijk in een veld waarbij we ook gezamenlijk leerden en op reis zijn. Dat was voor iedereen zo, cliënten, representanten en opstellers.

Het werd een geestelijke ervaring van de stroom van bewustzijn, echt mooi!

Hellinger zijn Familieopstellingen bij ons

In onze school zijn we dichtbij de werkwijze van Bert We werken op zijn nieuwe manier van werken. Hij heeft ons zijn zegen gegeven om zijn werk te door te geven in zijn traditie. Bert en Hylke bewegen op dezelfde onderstroom. We zijn hun dankbaar voor hun moed om deze stroom te volgen.