Martijn Haan

Opsteller
& Assistent

Heiloo

Werkterrein:
Werk, Roeping & Inkomen

Martijn heeft zich gespecialiseerd in organisatieopstellingen en individuele loopbaanopstellingen. Zijn stijl is vrij direct, hij kan scherp interviewen, cliënten vinden hem in het begin soms hoekig en confronterend. Tegelijkertijd is dit juist zijn kracht, die veel mensen wakker schudt en in beweging brengt. Martijn is analytisch van aard en uitstekend in staat het hier en nu vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Martijn heeft zijn opleidingen systemisch werk gedaan bij Latitude opleidingen in Groningen en vervolgens de cursussen, jaaropleiding en vervolg-jaaropleiding bij de Academie voor opstellingen.

Martijn werkt ook als teamcoach (LEAN/SCRUM) bij het Ministerie van OCW en kan daarin ook systemisch werken principes goed toepassen. Hij heeft 25 jaar ervaring in informatiekunde, 10 jaar ervaring in Marketing en Advies, 7 jaar opstellingen-ervaring. PostHBO coachingopleiding aan de hogeschool van Den Haag, en opfriscursus bij Intercoach en LEAN management en Agile werken opleiding.

Wees moedig! Jezelf inhouden dient de wereld en het leven niet. Je bent welkom met alles wat je bent.

“Opstellingenwerk doen is communiceren in een taal die we soms vergeten lijken te zijn, maar die we allemaal blijken te spreken en te verstaan. Helder, krachtig, eerlijk en oordeelloos. Altijd op zoek naar de kern word ik geraakt door en ontroerd over de schoonheid en kracht van het opstellingenwerk. Opstellingenwerk is helder, eenvoudig, krachtig en breed toepasbaar.  Voor het doen van analyses, het toetsen van scenario’s en het veranderbaar maken van (organisatie-)vraagstukken. Opstellingen veranderen ons westerse wereldbeeld. Het systeemdenken geeft een ander perspectief op onze westerse individualistische kijk. Daarmee biedt het nieuwe oplossingen, waar we zo hard aan toe zijn. Het opstellingenwerk is volop in ontwikkeling. Opstellingen openen harten sneller en meer dan allerlei andere coaching en verandermethodes die ik tot nu toe heb mogen ervaren. Hopelijk mag ik jou hier ook mee aanraken"

Wil je nieuwe artikelen lezen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.