Les - Werk, organisaties en leiderschap

Online Training ‘Intuïtief Systemisch Coachen’

Het belangrijkste in werk is dat we ons realiseren dat we met werk, naast inkomen, vooral ook onze liefde neerzetten in de buitenwereld. Los van alle opportunistische zakelijke winst en persoonlijke status die werk op kunnen leveren gaat het uiteindelijk maar om 1 ding. Sjouw jij alleen maar stenen? Bouw jij misschien zelfs een muur? Of bouw jij aan een Kathedraal die diep mensen inspireert? Terwijl je dan nog steeds gewoon stenen sjouwt? (met dank aan Hugo van Santbrink met wie ik veel leiderschapstrainingen heb mogen geven voor Rabobank directie teams)

Introductie video

 

 

Kracht, naast liefde gaat het bij werk ook om daadkracht, focus en doorzettingsvermogen. Waar zit dat verborgen in jou? 
Bij mij zit het verborgen in daar waar ik echt om geef, daar waar ik echt geraakt wordt. 
Dit geraakt zijn laat ik vaak niet toe. Dan verberg ik mijn geraaktheid, mijn pijn.
 
Maar juist in deze mest vindt je de vruchtbaarheid om grootste dingen te gaan neerzetten. Ik wil je graag een mooie stuk voorlezen uit Rainer Maria’s Rilke’Brieven Aan Een Jonge Dichter, dat ook in mijn boek Geld Verdienen met je Roeping staat. 
In mijn werk heb ik al duizenden mensen mogen helpen om met behulp van opstellingen hun roeping echt vorm te gaan geven. Dit begint met wat ik je al geleerd heb, je echt laten raken, je situatie onderogen komen, de oude verhalen en overtuigingen onderzoeken, om zo nieuwe kracht te ontdekken en vervolgens je eerste stap zetten (de 5 levenswetten).
In onderstaande video vertel ik je hier graag meer over.

Organisaties

Organisaties zijn niets meer dan een groep mensen die gezamenlijk hun liefde willen neerzetten. Vaak zie je echter dat zo’n groep mensen uiteindelijk verword tot een groep die uit angst vasthouden en alleen maar gevoelloos en hersenloos als robots aanwezig zijn. Om dit duidelijk te maken maak ik in mijn werk in het bedrijfsleven vaak gebruik van het vierkwadrantenmodel, om te laten zien dat investeren aan de buitenkant alleen (rechtsonder in het model) weinig zin heeft. Als er in organisaties over verandering wordt gesproken, dan wensen we vaak de verandering van waarneembaar gedrag (zie rechtsonder het collectief gedrag zoals omzet en rechtsboven persoonlijke targets). Waar gedrag wordt gestuurd door kennis, competenties, vaardigheden (rechtsboven), wordt het echter vooral bepaald door de intuïtieve wijsheid van onderliggende intenties, waarden en overtuigingen (linksboven).

Een groot geheim van Geld verdienen met je Roeping is dat je dit nooit alleen doet. In onderstaande video vertel ik je hier graag meer over.

Dit kan op onbewust niveau dus van grote invloed zijn op gedragsverandering. Om mensen en systemen (organisaties) blijvend te veranderen, is er dus eerst bewustwording en beweging nodig van de onderliggende intenties, waarden en overtuigingen van het individu, van de leider.

Om systemen te veranderen moeten mensen zelf (willen) veranderen. (Gezamenlijke) gedragsverandering vraagt daarom om een integrale aanpak: individueel en collectief, intern en extern. Voor blijvende verandering, voor een systeem dat daadwerkelijk naar haar collectieve missie, visie en waarden handelt, moeten alle vier de kwadranten aangesproken worden en met elkaar in verbinding worden gebracht. Zo binnen, zo buiten.

Ik heb veel gewerkt met organisaties waar problemen waren. Denk aan organisaties die hun missie en visie kwijt zijn. Of organisaties met problemen met hardnekkige oorzaken en waarbij voor de hand liggende hulpmiddelen/ interventies niet helpen. Zoals problemen waarbij patronen zich herhalen, problemen met een onduidelijke oorzaak, of: iedereen is van goede wil, maar toch lukt het niet om het probleem op te lossen.

Vaak is het probleem in de onderstroom al veel langer aan het woekeren. Niet ingrijpen leidt alleen tot uitstel van executie. Een systemische blik helpt om in alle openheid de problemen te bespreken.

Leiderschap

As leider wordt je in dienst genomen zei Bert Hellinger altijd. Als leider geef je dus eerst leiding aan jezelf, wie ben jij? En waar wordt jij geraakt? Ik geloof dat we allemaal leiders zijn in onze kleine omgeving. Ik geloof ook dat het nodig is om de wereld te veranderen dat we allemaal individueel leiderschap nemen om vanuit onze eigen ziel, gevoel, waarden en normen invloed uit te oefenen om deze wereld en ons leven mooi te maken voor ons en onze kinderen, klein kinderen en verder…
 
In een eenvoudig model zie je dit als de 4 kerndimensies van leiderschap:
 

(1) Spiritueel (intuïtie)
(2) Mentaal (denken)
(3) Emotioneel (voelen)
(4) Fysiek (doen)

 
Om organisaties te transformeren dienen leiders dus eerst zichzelf te transformeren!
Mensen zullen hun manier van handelen wijzigen, als de onderliggende structuren, processen en systemen ook mee veranderen of aangepast worden.
We werken via leiderschapstransformatie aan cultuurtransformatie. Hier vanuit kan, om materiële uitdrukking te geven aan ‘de manier waarop het er hier aan toe gaat’ organisatie transformatie plaatsvinden: systemen, structuren en processen van de organisatie worden aangepast.

De basishouding

 

In de volgende hoofdstuk gaan we dan echt zelf aan de slag met de basishouding.

Online videocursus 'Intuïtief Systemisch Coachen' met Hylke Bonnema

Ontdek hoe je kunt vertrouwen op je intuïtie en bij jezelf kunt blijven

en je gevoel kunt inzetten in coaching

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden

Online videocursus 'Intuïtief Systemisch Coachen' met Hylke Bonnema

Ontdek hoe je kunt vertrouwen op je intuïtie en bij jezelf kunt blijven

en je gevoel kunt inzetten in coaching

Je krijgt een mail met daarin een link om de brochure te downloaden