Werkwijze

Werkwijze van waaruit wij werken

 

Werkwijze

Ons werk vind plaats binnen een vertrouwelijke setting, dat betekent dat we op geen enkele wijze informatie aan derden verstrekken.

We reizen samen in bewustzijn. Onze waarachtige waarneming is onderdeel van een eenheid. In de praktijk betekent dit dat we als opsteller het antwoord van de opstelling diep van binnen vinden.

Hieruit voortvloeiend is ons co-creatie principe. Dit betekent dat alle cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen proces en eigen ontwikkeling. We maken als twee volwassen mensen samen een reis waarbij we samen creëren.

Er is een balans tussen geven en nemen. Dit betekent dat we een gepaste vergoeding vragen voor ons werk.

We vertrouwen op het leven. In de praktijk betekent dit dat we ons niet boven ‘Het Systeem’ plaatsen. In essentie kunnen we in ‘Het Systeem’ niets fout doen, opdat alle imperfectie belangrijke levenslessen bevatten.

Onze Opstellers

Wij verlangen van alle partner opstellers van dit platform, dat hij of zij eerst een oprechte reis in zichzelf maakt voordat er anderen worden begeleid. Dit bekent niet dat de opsteller ‘af’ moet zijn, want dat kan niet. Het betekent wel dat er een openheid van waarneming is om naar  onderstroom en echtheid te zoeken!

We houden van dit werk, omdat het ons zelf ook veel gebracht heeft!