...

Nog een kleine maand voor ons bijzondere symposium over systemisch werken met ziekte, waar we als Academie voor Opstellingen Stephan Hausner en Henk Fransen als gastdocenten mogen ontvangen.

Wat maakt deze dag zo bijzonder dat we het met zoveel mogelijk mensen willen delen?

En wat kun je verwachten op deze dag?

Open voor een ander perspectief?

Hylke Bonnema

Met het symposium en de daarop volgende masterclass hopen we het systemisch werk bij ziekte en wat dit kan betekenen voor iemand die chronisch ziek is meer bekendheid te geven bij zowel patiënten als zorgprofessionals. Hylke verwoordde het eerder al heel treffend:

“Het is mijn droom dat in 2040 alle ziekenhuizen beschikken over een opsteller! Dat geestelijke, emotionele en zelfs spirituele aspecten van gezondheid tot het grondbeginsel behoren van waaruit alle hulp wordt georganiseerd. Dat het niet meer vechten tegen ziekte en dood is, maar vooral een houden van het leven wordt, waarin de dood een plek krijgt. Die is er namelijk toch. Dat we met zijn allen, regulier en alternatief, samen zoeken naar meer gezondheid, vitaliteit en leven.”

Wat zijn opstellingen bij ziekte en hoe helpt het iemand in zijn of haar helingsproces?

Een opstelling brengt bewustwording in de relatiepatronen tussen jou, jouw ziekte, jouw relaties in het hier en nu en de geschiedenis van jouw familiesysteem.

Een echtpaar, beiden als internist werkzaam in een ziekenhuis: ‘Het is indrukwekkend hoe duidelijk systeemopstellingen met zieken de generatie-overstijgende verbanden van ziekten en traumatische gebeurtenissen in de familie van herkomst van de patiënt aan het licht kunnen brengen. Het lijkt erop dat hier nog een enorm potentieel ligt waar artsen wat aan kunnen hebben, en het is duidelijk dat de vraag naar dergelijke verbanden in het kader van de medische zorg nog onvoldoende is gesteld.’ Uit: Stephan Hausner: Zelfs als het me mijn leven kost, p. 9

Vanuit het systemisch werk zien we ziekte of aanhoudende symptomen en aandoeningen als een uiting van het lichaam om iets dat geen plek heeft gekregen in jouw leven of familiegeschiedenis zichtbaar te maken. Daar waar gebeurtenissen of personen geen plek hebben gekregen, er niet mochten zijn, zal dit op een andere manier zichtbaar worden om de balans in het familiesysteem te herstellen. Ziekte is een mogelijke uitingsvorm hiervan. Waarbij we in de opstellingen zien, dat wanneer het verborgen verhaal onder de ziekte zichtbaar wordt, er een helende beweging op gang kan komen en jouw eigen levenstroom vrijer kan gaan stromen*.

Daarom is het in het systemisch werk zo belangrijk om de ziekte met compassie te benaderen, in plaats van te bevechten en weg te duwen. Het is wanneer er werkelijk contact is met de ziekte en haar boodschap dat we in een opstelling kunnen onderzoeken waar de verborgen loyaliteit ligt en met welk verborgen verhaal in de familiegeschiedenis de ziekte resoneert. Eigenlijk werkt het immuunsysteem in ons lichaam precies hetzelfde. Zo ontdekte Henk Fransen dat een immuuncel een bacterie, virus of andere ´indringer´ in het lichaam pas kan uitschakelen, wanneer het contact heeft met de lichaamsvreemde cel en er iets van zichzelf in herkent.

Wat kun je verwachten deze dag?

De dag wordt vanuit de Academie begeleidt door Hylke Bonnema en Stefanie Bussing, met als onze gastsprekers en docenten Stephan Hausner en Henk Fransen.

Opstellingen is een ervaringsgerichte manier van werken, waarin jouw eigen vragen en thema’s de ingang zijn. Dat zul je ook op deze dag, net als in onze workshops, cursussen en opleidingen,  terugzien. We werken met meer archetypische opstellingen in kleine groepjes, met lichaamswerk en met grote opstellingen in de gehele groep op basis van persoonlijke vragen rondom het thema ziekte en gezondheid

Henk Fransen

Daarnaast zal er, zoals gebruikelijk op een symposium, ook een verdiepende dialoog plaatsvinden tussen de aanwezige experts. Waarbij zij, ieder vanuit hun eigen expertise, met elkaar in gesprek gaan over het systemisch werk bij ziekte, wat dit kan bijdragen in

het helingsproces en bijdraagt aan de reguliere medische benadering van ziekte.

Aansluitend aan de dialoog nodigen we jou als deelnemer graag uit tot het stellen van vragen over dit werk in een vraag en antwoord gesprek met de experts.

Kortom

• Inzicht in het lichaam als systeem en hoe je energieblokkades (verstrikkingen) kunt aanvoelen
• Kennis van vernieuwende vormen van opstellingen bij ziekte, waaronder systemisch lichaamswerk, het nieuwe opstellen en archetypische opstellingen.
• Certificaat van bewijs van deelname

Klik hier voor alle info over het aankomende symposium en om je aan te melden

Aansluitende Masterclass

Stefanie Bussing

Wil jij je als professioneel verder verdiepen in het systemisch werken met ziekte? Als je als zorgprofessional mensen begeleidt in hun ziekteproces en je ook al enige systemische kennis en ervaring hebt, die je graag verder zou willen verdiepen dan is de aansluitende Masterclass ‘Systemisch Werken met Ziekte’ op 19, 21 en 21 juni iets voor jou.

Deze masterclass is een verdieping in het systemisch werken met ziekte, waarin de 4 experts je achtereenvolgens meenemen en laten ervaren op welke wijzen je systemisch kunt kijken en werken met ziekte. Aan bod komen in deze driedaagse masterclass:

 

 

  • Psychosomatiek, het lichaam als systeem met Henk Fransen, arts
  • Het (familie)systeem achter ziekte met Stephan Hausner
  • Lichaamsgericht werken met ziekte met Stefanie Bussing
  • Ziekte als Archetype met Hylke Bonnema

 

Klik hier voor alle info over de aankomende masterclass en om je aan te melden

Contact

Heb je nog inhoudelijke vragen over het symposium of de masterclass neem dan gerust contact op met onze partner, Stefanie Bussing. Stefanie@familieopstellingen.nl / 06-48102716. Zij is gespecialiseerd in het systemisch werk met ziekte en het systemisch werk in en via het lichaam.

Voor vragen over inschrijven en andere praktische zaken kun je contact opnemen met ons secretariaat via: info@familieopstellingen.nl / 06-40249042

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Hylke Bonnema en Stefanie Bussing.

 

* Een opstelling is geen behandeling die is gericht op genezing.

 

Gerelateerde Berichten