...

Onze Missie / Visie

Missie

Het investeren in je Persoonlijke Ontwikkeling en je bewustzijn en daarmee in je Professionele Ontwikkeling, was voor de oude wijze
filosofen het fundament voor een goede samenleving. In onze Academie voor Opstellingen willen we dan ook mensen opleiden die
niet alleen rationeel goed kunnen denken maar ook goed kunnen voelen. Mensen die intuïtief durven handelen vanuit hun ware
natuur.

Waarden

Wij ontwikkelen het systemische werk al 25 jaar door onder inspiratie van Hylke Bonnema en de oorspronkelijke grondlegger
Bert Hellinger. Dit doen we samen met onze studenten, als een lerende gemeenschap, waardoor we steeds meer kennis, kunde en
wijsheid ontwikkelen. Vanuit diep respect voor onze voorouders en leraren.

In onze academie gaan we voor echt en diep en willen we jou uitnodigen ook je diepe liefde, kracht en wijsheid op jouw eigen
wijze te leven en in te zetten in werk in de maatschappij! En dat te doen waar je hart van gaat zingen.

Visie

Als Academie voor Opstellingen zijn we geïnspireerd door de filosofie scholen uit de oudheid. In deze scholen werd de wetenschap samen
met de studenten ontwikkeld. Een fundament in hun en onze systemische visie is dat alles samenhangt, voorbij moraliteit, dualiteit en materialisme. Alles voortkomend vanuit een universele ‘spirituele’ kracht. Een kracht, een veld, een toeval, een liefde, een tao, de heilige geest of god of godin, het maakt niet uit! Ze komt in alle stromingen en religies terug en wordt cultureel alleen anders benoemd.
Met Opstellingen en Systemische Wetenschap kunnen we nu praktisch en dankbaar deze wijsheid over universele liefde en
wetmatigheden over mensen, dieren en planten naar onze huidige tijd brengen. Onze huidige tijd met al haar uitdagingen, zoals het
klimaat, biodiversiteit maar ook liefde, relaties, gezondheid, leiderschap en onze kinderen. Onze kinderen, kleinkinderen bevrijden van systemische blokkades en hen een betere wereld achterlaten, dat gaat ons wel het meest aan ons hart!