...

Onze manier van werken

Wie bij ons komt, heeft een vraag. Vanuit onze expertise gaan we samen met jou op zoek naar antwoorden. Wij voelen ons verantwoordelijk jou de weg te wijzen vanuit onze ervaring met opstellingen. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen proces.

Onze werkwijze in opstellingen

Wij ontmoeten elk jaar honderden klanten die we zo goed mogelijk helpen vanuit onze professionele aanpak. De vraag van jou als klant is leidend, waarbij een groot deel van ons werk er uit bestaat de echte vraag helder te krijgen. Wat maakt jou ongelukkig? Wat zit daaronder? We ontrafelen samen.

Jouw proces

Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellingenproces, waarbij we ingaan op jouw vraag en die van anderen in de groep. We gaan alleen in een opstelling zolang jij als onze klant ons daar toestemming voor geeft. Zodra je niet meer iinstemt, stoppen we meteen. Wij stellen ons niet op als therapeut, laat staan als (alternatief) arts. Jij blijft op elk moment zelf verantwoordelijk voor jouw proces.

Opstelling als ceremonie

Wij zien opstellingen als een coaching ceremonie. Wij begeleiden een transformerende ceremonie, zoals die eeuwenlang is uitgevoerd door medicijn mensen. Wij zijn persoonlijk aanwezig tijdens ons werk, dat betekent dat we transparant zijn over onszelf. We spreken ook onze eigen intuïtie, gevoelens en gedachten uit, zonder deze als waarheid te postuleren.

Wij zien de subjectieve beleving van de werkelijkheid als fenomenologische waarheid.

Er is geen objectieve waarheid. Wij volgen het verhaal van jou als klant.

Ethische Code

Wij zien ethiek als iets tussen mensen. De ethische code ligt bij ons in de unieke respectvolle kwaliteit van samen zijn tussen mensen. Leerlingen, opleiders, partners en medewerkers van de Academie voor Opstellingen houden zich ook aan de ethische code van de NOBCO. NOBCO is de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches; voor meer informatie kijk op www.nobco.nl. Wij behouden ons het recht voor een sessie af te breken. Wij kunnen ‘fouten’ maken en willen daar graag van leren. Wij zijn aanspreekbaar als mensen. Wij vertrouwen erop dat als jou als klant of student iets niet zint, je ons dat vertelt, op de juiste plek en plaats.

Het nieuwe opstellen

Een nieuwe dimensie aan het Opstellingenwerk.

Geld Verdienen met je Roeping

Werk is Liefde zichtbaar gemaakt.

Van Spanning naar Spirit

Maak van je Trauma je Talent.