Wat systemisch werken met gezondheid, vitaliteit, lichamelijke klachten en (chronische) ziekte ons kan brengen

22 maart 2017, Hylke Bonnema en Stefanie Bussing

“Mijn droom is dat in 2040 alle ziekenhuizen beschikken over een opsteller! Dat geestelijke, emotionele en zelfs spirituele aspecten van gezondheid tot het grondbeginsel behoren van waaruit alle hulp wordt georganiseerd. Dat het niet meer vechten tegen ziekte en dood is, maar vooral een houden van het leven wordt, waarin de dood een plek krijgt. Die is er namelijk toch. Dat we met zijn allen, regulier en alternatief, samen zoeken naar meer gezondheid, vitaliteit en leven.” ~ Hylke Bonnema

In ons werk zien we dat de symptomen een richtingaanwijzer worden of zijn naar een diepere levensbedoeling voor mensen die bereid zijn om voelend in zichzelf te onderzoeken. Dit perspectief, waarin we ziekte zien als uitdrukking van het lichaam om iets zichtbaar te maken, leidt soms ook tot weerstand. Begrijpelijk, wanneer dit wordt gelezen als dat mensen zelf hun ziekte gecreëerd zouden hebben. Zo is het voor ons echter niet, het gaat niet over schuld, wel over aanwezig zijn met wat er is hoe moeilijk dat soms ook is. Wat we zien is dat de maatschappelijke angst voor ziekte en dood zo groot is, dat we dit soms maar moeilijk genuanceerd kunnen invoelen samen.

Wij helpen in ons werk een groter geestelijk, emotioneel, spiritueel perspectief te openen dat helend kan werken. Daarin zijn we dankbaar voor iedereen die vanuit zijn/haar expertise en zorg probeert mensen te helpen met deze pijnlijke levensloop en dromen we er tegelijkertijd van om samen te werken met de reguliere gezondheidszorg. Dat we samen de ziekte echt proberen te begrijpen door ernaar te luisteren, in plaats van ertegen te vechten of het weg te duwen. Dat we, door te luisteren naar de boodschap achter de ziekte, samen de voorwaarden kunnen scheppen voor zelfgenezing of heling, in welke vorm dat ook mag zijn.

Vanuit dit verlangen verwelkomen we in juni van dit jaar Stephan Hausner in Nederland om samen met Hylke, Henk en Stefanie een Symposium en Masterclass te geven rondom het thema ´systemisch werk bij ziekte´.

Stephan werkt al jaren wereldwijd met opstellingen bij ziekte. In zijn boek `Zelfs als het me mijn leven kost´, beschrijft hij een reeks praktijkervaringen, waarin hij de essentie blootlegt van de verborgen dynamiek in de familiegeschiedenis, die onder chronische ziekten en symptomen schuil kunnen gaan.

Stefanie Bussing, partner binnen de Academie voor Opstellingen en gespecialiseerd in het systemisch lichaamswerk en het systemisch werk met ziekte, heeft het werk van Stephan Hausner gelezen en aan den lijve ervaren en zegt over dit werk: “Zijn boek heeft me destijds gesterkt om systemisch te gaan werken met ziekten en me hier verder in te specialiseren. Een sessie met Stephan tijdens een meerdaags seminar hielp me het ´diepere verborgen verhaal´ te zien achter mijn eigen verlangen om me juist binnen dit thema te specialiseren en heeft me geholpen hier mijn eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Ik schreef hier eerder een blog over onder de titel: Een systemisch verhaal over partnerkeuze, kanker en onopgeloste familiezaken. Inmiddels werk ik naast het systemisch werk met ziekte veelal ook systemisch in en via het lichaam. Ik heb gemerkt dat het direct werken met het lichaam een helende werking heeft en de opstellingen makkelijker laat integreren in het lichaam.

De principes die ik dat weekend van hem leerde neem ik echter nog steeds in mijn achterhoofd mee tijdens de opstellingen. In mijn achterhoofd, omdat het systemisch werk eerst en vooral vraagt om iedere keer weer met een open blik te onderzoeken in het hier en nu. In die zin vinden we met iedere persoon, die de bereidheid heeft om dieper naar zijn of haar vraag rondom gezondheid te kijken, het werk als het ware weer opnieuw uit.

Om een voorbeeld te geven. Stephan legt in zijn boek voorzichtige verbanden over de tendensen in de familiegeschiedenis die hij waarneemt bij verschillende ziektebeelden. Onlangs begeleidde ik een opstelling met een vrouw met de diagnose fibromyalgie. Ik wist dat hij daar iets over had geschreven, maar had het op dat moment niet helemaal paraat. We gingen samen kijken naar wat het veld ons wilde laten zien. In de opstelling werd onder andere veel boosheid (met gebalde vuisten) zichtbaar bij het kind in haar. Haar vader, naar wie ze verlangde,  was niet beschikbaar. Hij zat vast in zijn eigen pijn en verdriet. De woede die we in deze opstelling zagen, zo las ik later, beschrijft Stephan in zijn boek als een veel voorkomend basisgevoel bij mensen met deze diagnose. Hij beschrijft dat dit vaak de woede van het kind is, omdat het zich in de steek gelaten voelt door één van beide ouders. In het werkelijk zien van dit onvervulde verlangen van het kind in haar en het zichtbaar worden van de niet geziene pijn van haar vader, kon in deze opstelling de beweging ontstaan, waarin de liefde tussen beide weer kon gaan stromen.” *

Wat ons verheugd in de samenwerking met Stephan Hausner in de aankomende events is dat zijn manier van werken en Het Nieuwe Opstellen, van waaruit we binnen de Academie werken, elkaar aanvullen. Zo bundelen we de kennis, ervaring en expertise op het gebied van systemisch werken met ziekte en aanhoudende gezondheidsklachten. Dit biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren de impact te onderzoeken van de diep verborgen verhalen op ons lichaam.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Hylke Bonnema en Stefanie Bussing

PS. Het symposium op 17 juni is bedoeld voor alle geïnteresseerden in dit werk en voor iedereen die persoonlijk danwel professioneel te maken heeft met ziekte. Vanuit systemisch perspectief zullen we deze dag de heilzame werking van opstellingen bij gezondheidsvragen delen en laten ervaren. De Masterclass van 19, 20 en 21 juni, waar naast Stephan Hausner ook Henk Fransen als gastdocent aanwezig zal zijn, is bedoeld voor alle geïnteresseerden die zich professioneel en persoonlijk willen verdiepen in het systemisch werken met ziekte. Voor deelname aan deze masterclass veronderstellen wij kennis van het systemisch werk.

PS2.  Op 31 maart start de 10 daagse verdiepingscursus ‘Systemisch Lichaamswerk‘ met Stefanie Bussing, voor wie het verlangen heeft om een innerlijke reis in en door het lichaam te maken naar de volheid van het leven en tegelijkertijd het opstellingenwerk via het lichaam en het opstellingenwerk bij ziekte wil leren begeleiden.